Αίτια γυναικομαστίας

Η γυναικομαστία μπορεί να αποτελέσει το αποτέλεσμα της διαταραχής του επιπέδου των οιστρογόνων που φαίνεται να αυξάνει έναντι των ανδρογόνων. Μπορεί να εμφανισθεί στα βρέφη και στα αγόρια της εφηβείας και φαίνεται να υποχωρεί από μόνη της και ονομάζεται φυσιολογική γυναικομαστία.

Όλα τα άτομα άνδρες ή γυναίκες έχουν θηλυκές (οιστρογόνα) και ανδρικές ορμόνες (ανδρογόνα). Κατά την εφηβεία τα επίπεδα των ορμονών αυτών υφίσταται μια διακύμανση και αυξάνει σε ποικίλο βαθμό από άτομο σε άτομο και οδηγείται σε μια παροδική αύξηση των οιστρογόνων.

 Μελέτες σχετικά με την συχνότητα της γυναικομαστίας σε φυσιολογικούς εφήβους δείχνουν ένα μεγάλο εύρος από 4%-69% .Η γυναικομαστία που οφείλεται σε προσωρινές αλλαγές των ορμονών με την αύξηση συνήθως εξαφανίζεται εντός 6 μηνών έως και 2 χρόνια μετά.

Μια ποικιλία καταστάσεων ενοχοποιούνται στην εμφάνιση γυναικομαστίας