Γυναικομαστία φωτογραφίες πριν μετά

Μπορείτε να δείτε περιπτώσεις γυναικομαστίας σε φωτογραφίες με διαφορετική κατηγορία η κάθε μία. Οι εικόνες αφορούν περιστατικά του Δρ Νώντα Καποσίτα από το πλούσιο αρχείο του. Η γυναικομαστία είναι μια από τις πιο συχνές επέμβάσεις πλαστικής χειρουργικής στους άνδρες και η κάθε περίπτωση μπορεί να χρειάζεται διαφορετική χειρουργική αντιμετώπιση. Η ανάρρωση είναι γρήγορη και ο χειρουργημένος επανέρχεται γρήγορα στις υποχρεώσεις του.

Αυξομειούμενες σε μέγεθος θηλές (Puffy nipples)

 

Γυναικομαστία σε Bodybuilder

 

Ψευδογυναικομαστία

Τα παραδείγματα που ακολουθούν είναι ανάλογα του βαθμού της γυναικομαστίας

 

Γυναικομαστία βαθμού Ι. Αντιμετωπίσθηκε με μικρή τομή από την 3-9 ώρα και αφαίρεση στου αδενικού ιστού και διατήρηση ενός τμήματος για αποφυγή εισολκής της θηλής-άλω.

 

Γυναικομαστία βαθμού ΙΙΑ. Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση με τομή από την 3-9 ώρα και συμπληρωματική λιποαναρρόφηση

 

Γυναικομαστία βαθμού ΙΙΒ με μέτρια χαλάρωση δέρματος. Υποβλήθηκε σε κυκλική αφαίρεση δέρματος και αφαίρεση του αδενικού ιστού. Συμπληρωματική λιποαναρρόφηση κρίθηκε απαραίτητη.

Γυναικομαστία βαθμού ΙΙΙ. Υποβλήθηκε σε χειρουργική αφαίρεση του δέρματος και του μαστού ενώ η θηλή-άλω επανατοποθετήθηκε.

Για περισσότερες φωτογραφίες κάντε κλικ εδώ